Září 2008

Vultraz

6. září 2008 v 8:51 | kopaka nuva |  matorani 2008
Přeměněn do stínového Matorana Makutou Icaraxem, Vultraz mu od té doby věrně slouží. Jeho mocný skyfighter je ozbrojen Midak Skyblasterem navrženým, aby vrhal ohnivé stínové blesky. Přišel do Karda Nui aby pomohl Icaraxovi v jeho plánu převzít vedení Bratrstva Makuta, nevědom si toho, že jeho úhlavní nepřítel Mazeka mu jde po stopě. A nyní začíná konečný konflikt!
Zbraně: Vultrazovi vzdušné saně byly navrženy, aby vedli jeho stínovou energii do zničujících výbuchů z předu vozidla.
Citát: "Je to již dlouho, co jsem opustil jednoduchý nevinný život Matorana. Pohřbil jsem ho stejně jako pohřbím tebe, Mazeko, jestli mi nezmizíš z očí.

Kirop

6. září 2008 v 8:50 | kopaka nuva |  matorani 2008

Kirop je bývalý vládce kmene Matoran světla, stal se jejich nejnebezpečnějším nepřítelem, protože o nich ví vše. Nemá rád Gavlu, protože jí byla přidělena autorita, která měla připadnou jemu.
Zbraně: Drápy; zuby
Citát: "Všechny ty roky, co jsme se skrývali na světle... jsme se mýlili. Měli jsme od začátku přilnout k temnotám."

Radiak

6. září 2008 v 8:49 | kopaka nuva |  matorani 2008

Je to urputný bojovník na straně Stínů, jakým býval i pro stranu Světel, zvláště se vyžívá v tom, že vyzývá na souboj své bývalé přátele a pak sleduje, jak na ně ze zálohy zaútočí Makuta.
Zbraně: Čtyři nože na nohách; zuby
Citát: "Pročpak se skrýváš? Vždycky jsi o sobě mluvil tak hrdinně... vylez a bojuj!"

Gavla

6. září 2008 v 8:48 | kopaka nuva |  matorani 2008

Vůdkyně stinného kmene Matoran, Gavla, nenávidí svůj vlastní lid tak, že je z ní absolutní nepřítel. Bojuje proti kmeni Matoran světla tak usilovně, protože ji to baví a protože jí to bylo přikázáno.
Zbraně: Čelistní čepele; zuby
Citát: "Dá se říct, že jsem zahlédla světlo... když jsem se dívala do tmy."

Photok

6. září 2008 v 8:48 | kopaka nuva |  matorani 2008

Photok je bojovník, který už několik tisíciletí touží po pořádném souboji. Netrpělivě očekává bitvu proti Bratrstvu Makuta a cítí, že Tanma je příliš opatrný. Byl nejlepší kamarád Radiaka a nyní se ti dva často přou.
Zbraně: Silné meče, které opalují světelné dávky, raketomety.
Citát: "Při ukrývání a ústupech nebudeme chytřejší ani ve větším bezpečí. Jsme jen zbabělci."

Solek

6. září 2008 v 8:47 | kopaka nuva |  matorani 2008

Solek je odborník na staré legendy kmenů Lewa, Pohatu, atd. a ví o jejich minulosti více než oni sami! Kopaka je jeho hrdina a chce být stejný jako on, ale dosud nezjistil, jak skrývat své vzrušení a ovládat své pocity.
Zbraně: Silné meče, které opalují světelné dávky, raketomety.
Citát: "Podobá se to době, kdy jsi bojoval s vzdušnými hady, jež dštili kyselinu, pamatuješ?"

Tanma

6. září 2008 v 8:46 | kopaka nuva |  matorani 2008
Tanma je vůdcem posledních zbývajících Matoran světla. Vyrostl do své úlohy, naučil se dělat rázná rozhodnutí během té krátké doby, co bylo Karda Nui obléháno. Je odvážný, ale ne bezhlavý, je dostatečně moudrý, aby věděl, že kmen Matoran musí bojovat a prchnout, pokud má mít šanci na přežití.
Zbraně: Silné meče, které opalují světelné dávky, raketomety.
Citát: "Život jednoho z kmene Matoran nemá žádnou cenu s ohledem na osud celého vesmíru."

Gorast

6. září 2008 v 8:44 | kopaka nuva |  mistika

I když byla zmutována ve vodách bažiny, Gorast na tom nezáleží-jestli tím musí projít, aby plán fungoval, ať to tak je. Nezáleží jí na jejím osobním bezpečí a je mnohem odvážnější v bitvě než většina z Bratrstva Makuty. Mutace ji proměnila v bytost, která se živí světlem a již zničila mnoho živočichů v Bažině.
Maska: Kanohi Felnas, Rušivá Maska.
Zbraně: Blades, Nynrah Puška Duchů, drápy, žihadlo
Citát: "Na našich životech nezáleží. Pouze na plánu záleží. Dlouho po tom, co tu nebudeme, Matoran si bude tento den pamatovat s hrůzou."

Bitil

6. září 2008 v 8:43 | kopaka nuva |  mistika

Bitil nikdy nebyl nejsilnějším nebo nejprominentnějším členem Bratrstva, i přes to, že má skvělou masku, zbraně a síly. Možná proto, že měl tak silné předpoklady a mohl by se stát hrozbou, ostatní členové ho drželi v pozicích na vzdálených ostrovech a daleko od jakékoli důležité práce. Tento boj bere jako možnost dokázat, že je hoden být Makuta a nezastaví se, dokud osobně nezlikviduje všechny Toa Nuva.
Maska: Kanohi Mohtrek, Maska Zdvojení Času
Zbraně: Nynrah Puška Duchů; meč; kopí
Citát: "Ty se proti mě stavíš? šance se staví proti tobě... protože já nikdy nebojuji jeden na jednoho.. a mám čas na své straně."

Krika

6. září 2008 v 8:42 | kopaka nuva |  mistika
Krika byl první Makuta, který vstoupil do vod Bažiny Tajemství, a první vážně zraněn mutací. Nyní není o mnoho víc než jen přízrak - není možno ho spatřit žádnými mechanickými prostředky, dokud není přímo nad tebou!
Maska: Kanohi Crast, Maska Odpuzení
Zbraně: Nynrah Puška Duchů; jedovaté tesáky
Citát: "Náš velký plán … stál zbytek Bratrstva čas a poklady … mě stál mnohem víc."

Toa onua

6. září 2008 v 8:41 | kopaka nuva |  mistika
Onua je Toa Nuva Země Umí ze země vyzvednout stěny, změnit půdu na dobývací kladivo nebo dokonce posouvat špínu a schodit tak nepřátele na zem. Má skvělé noční vidění, avšak jeho oči jsou citlivé na světlo.
Maska: Kanohi Pakari Nuva, Maska Síly
Zbraně: Nynrah Puška Duchů; štít

Toa tahu

6. září 2008 v 8:40 | kopaka nuva |  mistika

Tahu, Toa Nuva Ohně, je pánem tepla a ohně. Umí vyvolat malé ohínky nebo ohnivá pekla, ohřát vzduch na teplotu, která způsobuje výbuchy nebo vysát všechno teplo z okolí. Také může vytvořit klece nebo jiné konstrukce z plamene.
Maska: Kanohi Hau Nuva, Štítová Maska
Zbraně: Nynrah Puška Duchů, vysoko rychlostního rotační ostří.

Toa gali

6. září 2008 v 8:39 | kopaka nuva |  mistika
Gali, Vodní Toa Nuva, může vyvolat nebo zastavit povodně a přílivové vlny nebo napadnout protivníka těžkými bouřkami. Je silným plavcem a dokáže dlouhou dobu vydržet ve velkých hloubkách.
Maska: Kanohi Kaukau Nuva, Maska Podvodního Dýchání
Zbraně: Nynrah Puška Duchů s laserovým viděním pro skvělou přesnost.